Naxçıvan Tikinti Materialları İstehsalı Kompleksi

Portland Sement CEM II 42.5N A-LL

 • Portland Sement CEM II 42.5N A-LL

Yüksək möhkəmlikli betonlar və beton konstruksiyalar üçün nəzərdə tutulan əhəngdaşı qatqılı Portland sement.

AZS 411-2010 (EN 197-1-2000)

 • Yüksək dayanıqlıq
 • Yüksək möhkəmlik
 • Rahat yayılma
 • Asan istifadə
 • Çoxsaylı tətbiq sahələri.
 • Yüksək möhkəmlikli beton bloklar;
 • Daxili və xarici suvaq;
 • Arakəsmə hörgüsü;
 • Bordürlər;
 • Bütün növ beton məmulatlar;

40 kq və 50 kq kisə, qalaq satışı