Naxçıvan Tikinti Materialları İstehsalı Kompleksi

Portland Sement CEM I 52.5

  • Portland Sement CEM I 52.5

Yüksək möhkəmlikli betonlar və beton konstruksiyalar üçün nəzərdə tutulan Portland sement.

AZS 411-2010 (EN 197-1-2000) və TSE 197-1-2012

  • İlkin və son möhkəmlik dərəcəsinin yüksək olması;
  • İşlərin tez başa çatdırılması, vaxt və vəsaitə qənaət;
  • Sukeçirməzlik qabiliyyətinin yüksək olması;
  • Çoxsaylı tətbiq sahələri.
  • Yüksək möhkəmlikli beton bloklar;
  • Körpü və tunellərin tikintisi;
  • Yüksək mərtəbəli yaşayış binaları;
  • Bütün növ beton məmulatlar.

40 kq və 50 kq kisə, qalaq satışı

Yuxarıdakı göstəricilər +23ºC   ±2ºC temperatur və 50% + 5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.